Diensten

Een overzicht van de verschillende diensten waarmee wij u kunnen helpen. Voor meer informatie over de desbetreffende diensten kijkt u op de pagina werk in uitvoering.

Ontwerp werkzaamheden

In de ontwerpfase worden uw ideeën omgezet naar concrete schetsen en/of tekeningen. Dit kan zowel 2 als 3 dimensionaal worden uitgewerkt en gepresenteerd. Bij het ontwerpen houden we de bouwkundige eisen en uitvoerbaarheid als mede de financiële aspecten in het oog. Ook wordt er natuurlijk rekening gehouden met uw persoonlijke of zakelijke belangen. Zo komt u later niet voor grote verrassingen te staan.

Detail tekeningen

De technische details en knooppunten in het ontwerp verdienen de grootste aandacht en vormen de basis van een goed doordacht project, waarbij rekening is gehouden met het bouwbesluit, esthetica, bouwfysica, uitvoerbaarheid en uw economische belangen. De details kunnen zowel 2 als 3 dimensionaal worden uitgewerkt. Als bureau besteden we hier extra veel aandacht aan, zelfs in de ontwerpfase.

Verkoop tekeningen

De verkooptekeningen zijn bij projectontwikkeling tevens ook de contractstukken tussen de projectontwikkelaar en de toekomstige eigenaar van het project. Het is dus van groot belang dat deze tekeningen de juiste informatie bevatten en op een duidelijke en verantwoorde manier zijn samengesteld. De tekeningen visualiseren uw project en worden gepresenteerd op een voor ieder begrijpelijk niveau. Ook meerwerkopties worden uitgewerkt en indien gewenst kunnen er per kavel koperstekeningen op A3 worden gemaakt met alle wensen en opties. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een eventuele Artist Impressie (3D). De tekeningen kunnen geheel in uw huisstijl en naar uw wensen worden opgemaakt.

Omgevingsvergunning

Voor het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning, inclusief alle benodigde tekeningen en berekeningen, kunt u bij ons terecht. Op een zorgvuldige manier worden alle vereiste stukken voor de aanvraag ingediend bij de daarvoor bevoegde instanties. Wij verzorgen hiervoor: maatvoeringstekeningen van gevels, plattegronden en doorsneden. Situatietekeningen/inrichtingstekeningen. Principe details. Principe leidingverloop riolering en eventueel mechanische ventilatie. Toetsingsrapport bouwbesluit en energieprestatie (EPG). Constructieberekeningen. Gegevens t.b.v. aanvraagformulier. Kleuren- en materiaalstaat. Eventueel bijzonder tekenwerk i.v.m. overige instanties (bijv. Waterschap)

Bestektekeningen

Een definitief ontwerp kunnen wij voor u uitwerken in bestektekeningen en afwerk- en materiaalstaten. In deze fase maken we eventueel ook kozijntekeningen. Deze zijn te gebruiken voor eventuele calculatie. In de bestektekeningen wordt de juiste maatvoering vastgelegd van het ontwerp of plansituatie, evenals de administratieve voorwaarden en de technische beschrijving of het bestek. Het doel van de bestektekeningen en/of bestek is dat een aannemer hier een nauwkeurige offerte van kan maken. Alles wat de aannemer moet bouwen en de werkwijze waarop hij dit moet doen, ligt zo vast. De bestektekeningen en de constructieve gegevens zijn nodig voor de exacte prijsvorming voor uw bouwproject. Elektra en verwarming worden volgens de normering aangegeven op de tekeningen en kunnen naar wens worden aangepast. Ook de riolering en het leidingverloop van mechanische ventilatie worden hierbij opgezet. Alle aansluitposities worden op de tekening weergegeven welke als basis kunnen dienen voor de sparingsposities en afmetingen in het vloerenplan.

Bouwbesluit toetsing

Een te realiseren project dient te voldoen aan de Nederlandse regelgeving: het bouwbesluit. BTAH kan u op een tweetal manieren van dienst zijn om aan te tonen dat uw project de regels volgt: met een Quickscan of een uitgebreide Bouwbesluittoets. Quickscan: tijdens de eerste fase van het ontwerp wordt het project in grote lijnen getoetst aan het bouwbesluit ter voorkoming van ingrijpende wijzigingen in latere stadium van het project. Bouwbesluittoets: alvorens een omgevingsvergunning (bouwvergunning) te kunnen aanvragen, heeft u een bouwbesluittoetsing nodig. Deze toets omvat onder andere de aspecten veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. De EPG is een onderdeel van de Bouwbesluittoets waar aan de hand van de NEN 7120 het energiegebruik van het project, zowel woning als utiliteitsbouw wordt bepaald. De EPC berekening kan zowel forfaitaire als uitgebreid worden uitgevoerd. Wij gaan altijd uit van de voor u meest rendabele berekening, wat in 99% van de gevallen neerkomt op een uitgebreide berekening. Indien gewenst rekenen en kijken we verder om tot een nog positiever resultaat te komen.

Werk- en productietekeningen

Voor BTAH zijn de werktekeningen de belangrijkste tekeningen in het bouwproces. Deze tekeningen dienen vaak als leidraad voor alle partijen die zijn betrokken bij het project. Hierop wordt alles tot op de millimeter vastgelegd. Alle belangrijke informatie die nodig is voor de werkvoorbereiding en de uitvoering op de bouwplaats, staat vermeld op deze tekeningen. BTAH staat garant voor nette, zorgvuldige en zeer complete werktekeningen die al veel werk van de werkvoorbereider uit handen nemen. Ook maatvoering t.b.v. productie van prefab elementen en staalconstructies hoort hierbij. Tevens worden details opgezet van de verschillende knooppunten, aansluitingen en verbindingen in het gebouw, welke uitvoerig worden voorzien van de nodige maatvoering en omschrijvingen.

BIM

BIM staat voor Building Information Modeling. Deze bewezen methodiek slaat alle relevante informatie tijdens het hele bouwproces centraal op voor gebruik en beheer in een digitaal (3D) gebouwmodel. De kracht van BIM begint met het 3D-model waarmee het platte ontwerp tot leven komt. Door de kracht van visualisatie in 3D kan men virtueel het gebouw al beleven. Tevens kunnen ontwerpknelpunten 3D in kaart gebracht worden, waardoor het projectteam gezamenlijk op basis van de juiste informatie gerichte ontwerpkeuzes kan maken. Op basis van BIM zijn vele samenwerkingsvormen mogelijk. Dit is onder andere afhankelijk van de BIM-ambitie van de opdrachtgever met de betrokken partijen, hun kennis en softwaremogelijkheden voor uitwisseling. Enkele voordelen van BIM zijn maximale afstemming van disciplines door clash controles. snellere afronding van projecten, juiste visualisatie van een ontwerp, eenvoudiger realiseren van planningen en deadlines, optimale aansluiting tussen ontwerp en uitvoering en minder faalkosten. Een heel groot voordeel is dat alle tekeningen op elk moment consistent zijn aan het model. U krijgt dus altijd de meest recente versie en alle tekeningen zijn passend op elkaar. Dus geen afwijkingen meer tussen de verschillende tekeningen.